Dåben.dk

Gud velsigner barnet – større bliver det ikke

Dåben er den dejligste gave, man kan give sit barn. For i dåben lægger man så at sige sit barn i Guds hænder og beder ham om at velsigne det. Og dét giver tryghed for den forælder, der selv tror på Gud – eller bare håber på, at Gud er der et eller andet sted.

Når man bliver mor eller far, centreres ens verden om det lille barn, man er blevet givet i varetægt. Man fyldes af taknemmelighed – og af undren: Hvor kommer barnet fra, hvordan skal det gå barnet, og kan man som forælder forvalte ansvaret ret?

... og dér, hvor man ikke selv kan bære eller vogte, dér, hvor man ikke selv slår til, dér er Gud

Man står med al sin frygt og bæven, taknemmelighed og kærlighed og i begyndelsen er det næsten ikke til at finde ud af. Da er det trygt at bære barnet til dåb. For i dåben hører man, at Gud bærer barnet sammen med én. Ja, mere end det: Gud velsigner barnet og lover at være med det altid. Det giver tryghed for forældrene. Ansvaret deles – og dér, hvor man ikke selv kan bære eller vogte, dér, hvor man ikke selv slår til, dér er Gud. 

Vi døber også, fordi Jesus har sagt, at vi skal gøre det. Han siger: ’Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet I lærer dem at holde alt det, jeg har befalet Jer. Og se, jeg er med Jer alle dage indtil verdens ende’.’

I selve dåbsritualet sker der tre væsentlige ting:

I dåben modtager barnet ’syndernes forladelse’. Det kan altså begynde livet med dén Guds kærlighedsgave, at der ikke skal være noget, som kan skille det fra Guds kærlighed. Nogensinde. 

I dåben modtager barnet endvidere løftet om ’evigt liv’. Ved livets spæde begyndelse hører vi, at Guds trofasthed og kærlighed er så vældig, at Han kan løfte os ud af døden engang til liv hos sig. 

Og i dåben modtager barnet ’Helligånden’. Det betyder, at Gud er barnet helt nær. Med styrke, trøst, håb og vejledning.

Dét er en velsignet måde at begynde livet på og derfor er det den dejligste gave, en forælder kan give sit barn, så barnet er på rette vej helt fra begyndelsen.

 

Læs også

Valget

Dåbens betydning

af Annemette Nissen

Valget

Dåbens historie

af Karin Elisabeth Christiansen