Dåben.dk

Døbt i et andet land end Danmark?

Der kommer mange kristne til Danmark, som er døbt i andre lande og derfor ikke automatisk er medlemmer af folkekirken. Er du i denne gruppe? Så er du velkommen til at melde dig ind i Folkekirken!

Den danske folkekirke, som er evangelisk luthersk, accepterer den kristne dåb, også den, som er foregået i kirker, der ikke er evangeliske lutherske, så længe dåben er foregået i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Man kan derfor godt melde sig ind i folkekirken på sit lokale kirkekontor, hvis man allerede er døbt med en kristen dåb, også hvis denne dåb er foregået i et andet land. Du skal ikke døbes igen! Tag din udenlandske dåbsattest med på kirkekontoret, så bliver du meldt ind her.

Melder man sig ind i folkekirken, så opnår man medlemsrettigheder, så som ret til at blive gift i kirken, stille op til et menighedsråd og blive begravet med en præsts medvirken.

Er man døbt i et andet kristent kirkesamfund, og modtager konfirmationsundervisning og bliver konfirmeret i den danske folkekirke, træder man ved konfirmationen ind i folkekirken.

Er man ikke døbt og gerne vil døbes, kan man henvende sig på sit lokale kirkekontor, som hjælper med at finde en præst, der kan stå for dåben. Er man voksen, når man gerne vil døbes, sker der samtaler op til dåben med en præst, så man ved, hvad man siger ”ja” til i dåben.